Primăria Comunei
Curtuişeni
Înapoi la:HomeSunteţi la:BISERICă
Selectaţi limba  
str. Principală, nr. 13 +40 0259 465032 primaria.curtuiseni@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite  ON - LINE

Comuna noastra

ELABORARE DE STUDII TEHNICE ŞI PLANURI PENTRU CONSTRUIREA UNUI DRUM TRANSFRONTALIER PENÉSZLEK - CURTUIŞENI -VALEA LUI MIHAI

Comunicate de Presa

Biserică________Modificată în : 02.04.2012

 

     Nu avem informaţii despre eventuale persecuţii pe care le-ar fi suferit biserica noastră în timpul contrareformei sau asupririi catolice. ştim doar că una dintre şcoli a fost construită în 1711, în timpul contrareformei, iar cea de-a doua în 1780, în timpul asupririi catolice. Reformaţii erau obligaţi să ţină sărbătorile catolice, conform documentului Explametio Leopoldina (2. IV.1691). Nu avem date certe privind momentul trecerii bisericii la sistemul presbiterian, probabil la sfârşitul sec. XVII.

     Liga feminină s-a înfiinţat în 16 martie1930, având 92 de membri. Până în 1852, când patronii au murit, au fost un exemplu de dragoste altruistă. Viaţa familiilor Sebey, Bükk, Guthy, Péchy, Lévay, Csorba, Nagy, Kengyel, Szentkirályi, Szikszay este legată inseparabil de istoria bisericii. Viaţa spirituală a comunităţii bisericii este satisfăcătoare.

     S-a înfiinţat şi o comisie pentru misiunea internă, având ca membri pe: Cséke Imre, Szőke Ferenc, Süveg Lajos, Kecskés Elek din comunitate.

     În viaţa bisericii un rol important îl au : şcoala duminicală; Liga tineretului, fetelor, bărbaţilor şi a femeilor; corul bărbaţilor şi al femeilor. şcoala duminicală a fost înfiinţată în 11 ianuarie 1925, prin contribuţia învăţătorului Molnár József acesta a fost şi începutul cercului biblic feminin, care se întruneşte o dată la două săptămâni. Liga tineretului şi a fetelor au fost înfiinţate în anul 1933.

     Corul bărbaţilor funcţionează de câteva decenii. La 23 aprilie 1932 au avut un important succes moral, când au luat locul I la concursul de la Carei, în faţa a altor şase coruri, primind o diplomă, o cupă şi un trofeu de argint.

     Corul femeiesc a fost înfiinţat la 31 octombrie 1929, sub conducerea lui Radványi Mihály, având 26 de membri. Au strâns şi donaţii. Corul mixt s-a format la 4 martie 1937.

     Poporul nostru maghiar nu este caracterizat de o trăire profundă religioasă ci mai degrabă de păstrarea tradiţiei şi ca urmare a credinţei srămoşeşti. Religiozitatea este asociată mai ales cu moralitatea. Exercitarea autorităţii bisericii urmăreşte ameliorarea, purificarea vieţii creştine, în nici un caz nu răzbunarea pe cei păcătoşi. Urmele acestei discipline bisericeşti se regăsesc la sfârşitul unei cărţi de căpătâi a bisericii care spune ' Poenitentes absolvi ' (am absolvit păcătoşii).

    Primul caz este cunoscut din 1774: Stephanum Magyari ppter blasph. Păcatul său era acela de hulire. Cele mai frecvente cazuri discutate de autoritatea bisericească erau preacurvia, hoţia, înjurăturile. În 1773 au fost trei cazuri, două înjurături şi un stuprum (preacurvie). În 1775 rectorul şcolii, Borók András este disciplinat pentru înjurătură. Din 1781 au fost astfel de cazuri aproape în fiecare an.

     Prima însemnare în limba maghiară datează din 21 aprilie 1814, când ţiganca Krizsán Trézsi a fost acuzată de adulter. S-a întâplat un singur caz, în 1784, când presbiteriul a disciplinat pe Garnai Kata care a trecut la credinţa românească, de dragul câtova tineri ruşi, dar s-a pocăit de fapta sa în faţa presbiteriului.

     Însemnări despre exerciţiul disciplinei bisericeşti sunt până în anul 1854. De atunci până în 1937 s-au întâmplat doar unele cazuri sporadice. Până în 1841 asemenea examinări se făceau în săptămâna penitenţială sau a pocăinţei.

     Curtuiuşeni este una dintre comunele cele mai evoluate din punct de vedere spiritual. Sunt aici mulţi oameni nobili, cu înclinaţie spre cultură. Aşa se explică faptul că aceştia vizitează cu plăcere întrunirile religioase şi culturale.

     Trăsăturile de caracter ale oamenilor acestor meleaguri sunt influenţate pozitiv şi de condiţiile naturale. Astfel ei sunt: deschişi, sinceri, cu o gândire progresistă şi de perspectivă, harnici, răbdători, cu conştiinţă etnică şi religioasă şi sensibilitate faţă de cultură. Nu numai comuna noastră, ci şi celelalte comune din câmpia Ierului, aşezate pe linia Carei Oradea, beneficiază de aceeaşi influenţă benefică a bogăţiei culturale şi a spiritului progresist al zonei.

     Au existat şi frâne în dezvoltarea noastră spirituală. Astfel au fost edictele din perioada Bach (1848-1952), ca şi asuprirea românească (în 18 aprilie 1919 au apărut pentru prima dată soldaţi români în comună). De multe ori nu se puteau întruni nici presbiterii fără prezenţa unui cenzor. În multe cazuri au fost interzise şi adunările diverselor comunităţi ecleziale. Atunci întâlnirile serale religioase erau hrana spirituală şi sufletească a oamenilor. Prima seară religioasă s-a ţinut în 6 decembrie 1928. Acestea au fost repetate în fiecare an, între advent şi paşti. Deci în perioada când nu erau munci agricole.

     Mari sărbători în viaţa bisericii noastre au fost sfinţirea clopotului şi câştigarea trofeului de către corul bărbătesc. Cea mai mare sărbătoare a fost sfinţirea steagului din 5 iunie 1933.

 

Legătura bisericii reformate cu alte biserici şi confesiuni

     Biserica romano-catolică a luat fiinţă în comuna noastră din bunăvoinţa parohului din Sanislău, Magyar Bálint, la 23 ianuarie 1938. Încă nu aveau o biserică, dar oficiau serviciul divin în biserica greco-catolică, din când în când. Erau puţini, dar aveau o propagandă puternică.

     Biserica greco-catolică a fost construită în 1844, dar a ars în 1856. În 8 ianuarie 1860 se face o adunare generală cu scopul de a ajuta ambele biserici, împărţind banii după ponderea populaţiei: 2/3 bisericii reformate şi 1/3 bisericii greco-catolice.

     Este interesant să comparăm natalitatea reformaţilor şi a greco-catolicilor: din 1854 până în 1938 numărul greco-catolicilor s-a dublat, pe când al reformaţilor, în acceaşi perioadă, nu. Biserica romano-catolică din Curtuiuşeni aparţinea până în anul 1864 de Sanislău, având atunci 30 romano-catolici şi 334 greco-catolici. B iserica greco-catolică avea şi o şcoală confesională până în 1923, după care a fost naţionalizată.

     Cu confesiunea evreiască această legătură este umbrită de o cerere considerată unilateral îndreptăţită. Din 1910 până în 1931evreii au făcut cereri încontinuu, prin episcopii Balthazár şi Sulyok, pentru obţinerea unui teren de 40 m pentru cimitirul israelit, care era în proprietatea bisericii reformate. Terenul cu pricina aparţinea bisericii reformate din 1865, conform spuselor presbiterului B.Vincze Lajos şi Kovács Lajos, iar de atunci a fost folosit ca pădure de salcâm. P resbiteriul nu a putut satisface cererea lui Kóka János, deoarece nu putea vinde proprietatea bisericii. Erau puţini credincioşi în comunitatea evreiască: în 1938, de pildă, erau cu toţii 22 de suflete.

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: